שאלות ותשובות – אלונים בתי עץ

עד כמה עליי להסתפק בדגמים הסטנדרטיים?

חברת אלונים בתי עץ אינה מגבילה עצמה לדגמים סטנדרטיים ובונה ע"פ תוכניות הלקוח.
אנו בונים כל תוכנית כולל מרכיבי הגימור אותם בוחר הלקוח.

מה עם תקן? אחריות מקצועית?

בתי חברת אלונים נמצאים תחת השגחה קפדנית בכל שלב בתהליך הבנייה. תכנית היסודות נעשית ע"י מהנדס מוסמך. מכון התקנים הישראלי בדק ואישר את שיטות הבניה והחומרים בהם חברת אלונים משתמשת.

האם ניתן לערוך שינויים במבנה מאוחר יותר?

מבנים מעץ מתאימים לשינויים ותוספות מכל סוג, יותר מכל מבנה אחר. ניתן לערוך שינויים רבים במינימום מאמץ, זמן, לכלוך והשפעה על הסביבה ואיכות החיים של הגרים בבית.

עד כמה עליי להיות מעורב בתהליך הבנייה בפועל?

חברת אלונים בתי עץ מקבלת עליה את כל הטיפול מגמר קבלת היתר הבניה ועד מסירת המפתחות.
העבודות במבנה מבוצעות ע"י חברת אלונים וקבלני משנה המנוסים בשיטות עבודתנו.

מהם דרישות התחזוקה של המבנה?

חברת אלונים בתי עץ בוחרת בקפידה את החומרים המרכיבים את חלקי הבית הדורשים תחזוקה על מנת להתאימם לתחזוקה מינימאלית בתנאי מדינת ישראל.

מה בדבר עמידות לרעידות אדמה? 

בתי עץ בנויים בצורה המאפשרת להם גמישות מרבית, ולכן סכנת התמוטטות בשעת רעידת אדמה הינה הקטנה ביותר. באזורים בעולם המועדים לרעידות אדמה תכופות, בנייה בעץ היא השיטה המועדפת והמקובלת.

האם ניתן לקבל משכנתא עבור בתי עץ?

הבנקים למשכנתאות בישראל מתייחסים לבתי עץ כמו לכל בית אחר.

בתוך כמה זמן ניתן להיכנס לגור?

3-5 חודשים לקבלת מפתח מיום תחילת העבודה על פי גודל הבית.

איזה טיפול כנגד אש עוברים הבתים? 

כל החומרים בהם משתמשת חברת אלונים עומדים בתקנים האמריקאיים והישראליים.
העץ המשמש לשלד הבניין- מוקצע, מעוגל פינות ועובר ריסוס בחומרים מעכבי בעירה. הגבס חסין אש.
הבתים מותאמים לדרישות מכבי אש.